ISTANA KUMALA PUTIH

ISTANA KUMALA PUTIH
Karya: O.P.A

Source : Tiraikasih Website http://kanghuzi.com/

Jilid 01
Di daerah pegunungan Tiang Pek San daerah San See
selatan, ada terdapat sebuah rimba lebat, rimba itu ada begitu
luas di sekitarnya dikitari oleh puncak-puncak gunung yang
menjulang tinggi ke langit. Saking lebatnya rimba itu, membuat
keadaan di situ sangat gelap, sunyi dan menyeramkan.
Didalam rimba tersebut ada terdapat sebuah istana yang
sangat misterius, istana itu dinamakan ISTANA KUMALA
PUTIH. Baca lebih lanjut