Laskar Pelangi

Andrea Hirata
Buku ini kupersembahkan untuk
Guruku Ibu Muslimah Hafsari dan Bapak Harfan Effendi Noor.
Sepuluh sahabat masa kecilku anggota Laskar Pelangi
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kusampaikan kepada Ally, Katja Kochling, Saskia de Rooij, Basuni
Hamin, Cindy Riza Stella, Heldy Suliswan Hirata, Yan Sancin, Zaharudin, Roxane,
Resval, Gatot Indra, Olan, Hazuan Seman Said, K.A. Arizal Artan, Okin di Telkom
Jember, dan terutama untuk Mas Gangsar Sukrisno serta Mbak Suhindrati a. Shinta di
Bentang Pustaka. Baca lebih lanjut

Iklan